Dukelská 547
562 01 Ústí nad Orlicí
Česká republika
ICO: 275 22 555

kontakt:
Pavel Říha
420 773 190 001
p.riha@moldcom.cz

Miloš Urban
420 773 190 002
m.urban@moldcom.cz

Jaroslav Pauk
420 773 190 003
j.pauk@moldcom.cz
konstrukční činnost, týkající se forem pro vstřikování plastu

zpracování kompletních konstrukčních návrhů v systému UNIGRAPHIC NX 7.5

analýzy vstřikování výlisku, včetně návrhu místa vtoku, chlazení, deformací atd.

zpracování "Feasibility study", podpora při jednáních o vyrobitelnosti výlisku

poradenství, konzultace

obchodní činnost

vedení Vašich projektů po celém sv
ětě

logistickou podporu, týkající se dopravy vstřikovacích forem odkudkoliv a  kamkoliv na světě včetně řešení specifických problémů s touto komoditou spojených